Skip to content Skip to navigation

Tổ Hóa học

Ảnh: Tổ Hóa học

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

TĐCM

Chức vụ

Ghi chú

01

Mai Thành Trung

1979

CN Hóa học

TTCM

 

02

Lê Ngọc Quang

1977

CN Hóa học

Giáo viên

 

03

Mai Thị Hồng Loan

1979

CN Hóa học

Giáo viên

 

04

Phan Văn Thắm

1975

CN Hóa học

Giáo viên

 

05

H’ Điel Niê Kdăm

1978

CN Hóa học

Giáo viên

 

06

Hoàng Phúc Bình

1982

CN Hóa học

Giáo viên

 

 

Phần tham khảo tổ Hóa học:
www.h2vn.com
http://www.hoahoc.org
www.hoahocvietnam.com
http://chemvn.net
http://tulieu.bachkim.vn/ (Thư viên tư liệu giáo dục)
http://baigiang.bachkim.vn/ (Thư viện bài giảngđiện tử)