Skip to content Skip to navigation

Tổ Hóa học

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

TĐCM

Chức vụ

Ghi chú

01

Mai Thành Trung

1979

CN Hóa học

TTCM

 

02

Lê Ngọc Quang

1977

CN Hóa học

TPCM

 

03

Phan Văn Thắm

1975

CN Hóa học

Giáo viên

 

04

Mai Thị Hồng Loan

1979

CN Hóa học

Giáo viên

 

05

Hoàng Phúc Bình

1982

CN Hóa học

Giáo viên

 

06

H' Điel Niê Kđăm

1978

CN Hóa học

Giáo viên