Skip to content Skip to navigation

Tổ Lý - KTCN


Ảnh: Tổ Lý - KTCN
 

STT

Họ và tên

Năm sinh

TĐCM

Chức vụ

Ghi chú

01

Bùi Công Kiên

1979

CN Vật lý

TTCM

 

02

Tô Đăng Hải

1973

CN Vật lý

Trưởng ban TTrND

 

03

Phạm Ngọc Bình Minh

1983

ThS. Vật lý

Bí thư Đoàn trường

 

04

Nguyễn Trường Giang

1973

CN Vật lý

Giáo viên

 

05

Mai Út

1978

CN Vật lý

Giáo viên

 

06

Hoàng Đức Quảng

1981

CN Vật lý

Giáo viên

 

07

Võ Lâm Sỹ

1981

CN Vật lý

Giáo viên

 

08

Nguyễn Cảnh Toàn

1981

CN Vật lý

Giáo viên

 

09

Quách Thị Thu Hương

1988

ThS. Vật lý

Giáo viên