Skip to content Skip to navigation

Tổ Ngoại Ngữ


Ảnh: Tổ Ngoại ngữ

 

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

TĐCM

Chức vụ

Ghi chú

01

Trần Tử Di

1976

ThS. Tiếng Anh

TTCM

 

02

Hồ Thị Hạnh Băng

1979

CN Tiếng Anh

Giáo viên

 

03

Nguyễn Thị Mỹ Hoa

1984

CN Tiếng Anh

Giáo viên

 

04

Võ Thị Trinh

1976

CN Tiếng Anh

Giáo viên

 

05

Y Năng Ksơr

1976

CN Tiếng Anh

Giáo viên

 

06

H' RêBê Ka MLô

1972

CN Tiếng Anh

Giáo viên

 

07

Lê Thị Trang

1978

CN Tiếng Anh

Giáo viên

 

08

Võ Thị Hoanh

1983

CN Tiếng Anh

Giáo viên