Skip to content Skip to navigation

Tổ Ngữ văn


Ảnh: Tổ Ngữ văn
 

STT

Họ và tên

Năm sinh

TĐCM

Chức vụ

Ghi chú

01 Lương Thị Tuyết 1975 ThS. Văn học TTCM  
02 Võ Thị Xuân Dung 1975 CN Văn học TPCM  

03

Trần Thị Hạnh

1979

CN Văn học

Giáo viên

 

04

Trần Thị Sông Hương

1982

CN Văn học

TKHĐSP

 

05

Mai Bá Phương

1978

CN Văn học

TTr. PC-GT-CN

 

06

Nguyễn Thị Hồng Thu

1979

CN Văn học

Giáo viên

 

07

Hoàng Thị Minh Huệ

1978

CN Văn học

Giáo viên

 

08

Hoàng Thị Thảo

1978

CN Văn học

Giáo viên

 

09

Nguyễn Thị Phương Thảo

1978

CN Văn học

Giáo viên

 

10

Phạm Thị Thơm

1978

CN Văn học

Giáo viên

 

11

Phan Thị Cẩm Tú

1979

CN Văn học

Giáo viên

 

 

 

 

Trang tham khảo tổ Văn: