Skip to content Skip to navigation

Tổ Sử - Địa - GDCD


Ảnh: Tổ Sử - Địa - GDCD
 

STT

Họ và tên

Năm sinh

TĐCM

Chức vụ

Ghi chú

01 Nguyễn Huy Thọ 1980 CN Địa lý Phó Hiệu trưởng  

02

Trần Thị Kính

1977

CN Lịch Sử - CT

TTCM

 

03

Lục Thị Hạnh

1976

CN Lịch Sử - CT

Giáo viên

 

04

Biện Thị Yến

1983

CN Lịch Sử

Giáo viên

 

05

Hoàng Thị Minh Tâm

1984

CN Lịch Sử

Giáo viên

 

06 Đinh Thị Biên 1971 CN Địa lý Giáo viên  
07 Hoàng Văn Thư 1959 CN Địa lý CT Hội CCB  
08 Nguyễn Thị Hoài 1990 CN Địa lý Giáo viên  

09

Trần Trung Lăng

1978

CN GD Chính trị

Giáo viên

 

10

Trần Thị Na

1981

ThS. GD Chính trị

Giáo viên

 

11

Hoàng Thị Túc

1989

CN GD Chính trị

Phó CT HLHTN