Skip to content Skip to navigation

Tổ TD - GDQP-AN


Ảnh: Tổ TD - GDQP - AN
 

STT

Họ và tên

Năm sinh

TĐCM

Chức vụ

Ghi chú

01

Nguyễn Thanh Huy

1982

CN GDTC

TTCM

 

02 Phạm Danh Đức 1979 CN GDTC Giáo viên  

03

Nguyễn Quang Duy

1977

CN GDTC

Giáo viên

 

04

Bùi Ngọc Toàn

1973

CN GDTC

Giáo viên

 

05

Lê Thị Hương

1983

CN GDTC

Giáo viên

 

06

Bùi Quý Hợi

1983

CN GDTC

Giáo viên

 

07

Nguyễn Gia Thức

1983

CN GDTC

Phó BT Đoàn trường

 

 
Trang Tham khảo: