Skip to content Skip to navigation

Tổ Toán - Tin


Ảnh: Tổ Toán - Tin
 

STT

Họ và tên

Năm sinh

TĐCM

Chức vụ

Ghi chú

01

Nguyễn Đắc Phương

1966

CN Toán

TTCM

 

02

Ngô Văn Hiếu

1972

CN Toán

Giáo viên

 

03

Đoàn Trần Xuân Toàn

1986

CN Toán

Phó BTĐ, CT HLHTN

 

04

Hồ Huy Long

1967

CN Toán

Giáo viên

 

05

Trần Nguyễn Duy Bình

1976

CN Toán

Giáo viên

 

06

Nguyễn Ngọc Phú

1971

CN Toán

Giáo viên

 

07

Luân Thị Yến

1981

CN Toán

Giáo viên

 

08

Đỗ Mạnh Hà

1983

CN Toán

Giáo viên

 

09

Trần Đình Kế

1983

CN Toán

Giáo viên

 

10

Phan Quốc Ân

1984

ThS. Toán

Giáo viên

 

11

Trần Thị Tâm Diệu

1985

CN Toán

Giáo viên

 

12

Y Hen Mlô

1978

CN Toán

Giáo viên

 

13

Trần Thị Lệ Quyên

1987

CN Toán

Giáo viên

 

14

Hoàng Oanh

1978

CN Tin học

TPCM, TT KT-KĐ

 

15

Nguyễn Xuân Bình

1976

CN Tin học

TPCM

 

16

Đoàn Thu Liêm

1984

CN Tin học

Giáo viên

 

17

Lê Thị Xinh

1994

CN Tin học

Giáo viên

 

Một số trang web tham khảo:
http://tinhoc.dayhoc.vn
http://diendantoanhoc.net/home/
http://www.toanthpt.net
http://toancapba.com/
www.giaovien.net
http://mspil.net.vn/gvst/ (Giáo viên sáng tạo)
http://baigiang.bachkim.vn