Skip to content Skip to navigation

Tổ Văn phòng


Tổ Văn phòng
 

STT

Họ và tên

Năm sinh

TĐCM

Chức vụ

Ghi chú

01

Phan Ngọc Đài

1960

ThS. QLGD, CN Toán

 Hiệu trưởng

02

Lê XuânThể

1959

LĐPT

TP, NV Bảo vệ

HĐ68

03

Lều Thọ Cao

1969

CN Tài chính-Kế toán

TP, Kế toán

 

04

Phan Thị Xuân Diệp

1972

CN Hành chính

NV Văn thư

 

05

Lê Thị Hương

1974

CĐ Thư viện - TTin

NV Thư viện

HĐ68

06

Nguyễn Thanh Hải

1976

TC Kế toán – Tin học

NV Bảo vệ

HĐ68

07

Trịnh Thị Vân

1971

CĐ Thư viện - TTin

NV Hồ sơ – Lưu trữ

HĐ68

08

Trương Thị Quế

1980

CĐ Thư viện - TTin

NV Tạp vụ

HĐ68

09

Lê Thị Vượng

1961

LĐPT

NV Tạp vụ

HĐ68

10

Phạm Thị Thủy Tiên

 1990

 TC Y tế

NV Y tế

Hợp đồng

11

Nông Xuân Trường

 1989

CN CNTT

NV Tin học

Hợp đồng