Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

THPT Phan Bội Châu

 Quên mật khẩu
 Đăng ký

Những câu hỏi 2 điểm trong Đề thi tốt nghiệp Ngữ Văn [Lấy địa chỉ]

Xem: 2292|Trả lời: 2
...Milkyway... Đăng lúc 1/6/2010 09:18:18 |Hiện toàn bài

Tuyển tập những câu hỏi 2 điểm về tác giả tác phẩm trong Đề thi tốt nghiệp môn Ngữ Văn
BÀI 1 : TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP ( HỒ CHÍ MINH )Đề 1 : Hãy trình bày quan điểm sáng tác của Hồ Chí Minh ?

Hồ Chí Minh không chỉ là nhà cách mạng vĩ đại , anh hùng dân tộc , danh nhân văn hoá thế giới mà còn là nhà văn nhà thơ lớn của nước nhà .Sự nghiệp văn thơ Người có ảnh hưởng lớn đến văn học Việt Nam hiện đại .

Trong sự nghiệp văn học , Hồ Chí Minh đã có hệ thống quan điểm sáng tác tiến bộ , vừa đảm bảo tính nghệ thuật của văn chương vừa gắn văn chương với đời sống nhân dân , dân tộc .

Hồ Chí Minh coi văn học là vũ khí chiến đấu lợi hại,phục vụ có hiệu quả cho sự nghiệp cách mạng.Nhà văn cũng phải ở giữa cuộc đời,góp phần vào nhiệm vụ đấu tranh và phát triển xã hội.Văn thơ phải có chất thép,có xu hướng cách mạng và tiến bộ về tư tưởng,có cảm hứng đấu tranh xã hội tích cực,trở thành vũ khí đấu tranh cách mạng.

Người từng phát biểu:

“Thơ xưa yêu cảnh thiên nhiên đẹp,
Mây, gió, trăng, hoa ,tuyết, núi, sông;
Nay ở trong thơ nên có thép,
Nhà thơ cũng phải biết xung phong.”

Hoặc: “Văn hoá nghệ thuật cũng là một mặt trận,anh chị em(văn nghệ sĩ)là chiến sĩ trên mặt trận ấy”.

Hồ Chí Minh quan niệm văn chương phải có nội dung chân thật,phản ánh hùng hồn những đề tài phong phú của hiện thực cách mạng , nêu gương tốt , phê phán cái xấu.Văn chương phải có tính dân tộc , phát huy cốt cách dân tộc.Người cũng quan niệm văn chương cần có hình thức giản dị ,trong sáng,ngôn từ chọn lọc,tránh lối viết cầu kì , xa lạ , nặng nề , giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và đề cao sự sáng tạo của người nghệ sĩ .

Hồ Chí Minh coi quảng đại quần chúng là đối tượng phục vụ và thưởng thức của văn chương.Người nêu kinh nghiệm trước khi cầm bút viết,nhà văn cần trả lời được các câu hỏi:viết cho ai?( xác định đối tượng),viết để làm gì?(xác định mục đích)rồi mới xác định viết cái gì?(xác định nội dung) và cách viết thế nào?(xác định hình thức nghệ thuật).

Quan điểm sáng tác này trở thành định hướng sáng tác cho các văn nghệ sĩ nước ta và góp phần không nhỏ vào thực hiện những nhiệm vụ của thời đại , đất nước .


Đề 2: Di sản văn học của Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh không chỉ là nhà cách mạng vĩ đại , anh hùng dân tộc , danh nhân văn hoá thế giới mà còn là nhà văn nhà thơ lớn của nước nhà .Sự nghiệp văn thơ Người có ảnh hưởng lớn đến văn học Việt Nam hiện đại .Người để lại một di sản văn học lớn lao về tầm vóc , phong phú về thể loại , đa dạng về phong cách , sâu sắc về nội dung tư tưởng , sáng tạo độc đáo về phương diện nghệ thuật .Tác phẩm của Người tập trung ở 3 thể loại : văn chính luận , truyện kí và thơ ca .

Văn chính luận của Người có mục đích đấu tranh chính trị , tiến công trực diện kẻ thù , thức tỉnh giác ngộ quần chúng , thực hiện những nhiệm vụ cách mạng của dân tộc qua những chặng đường lịch sử .Ngòi bút chính luận của Người rất sắc sảo,linh hoạt,có sức thuyết phục,ngôn từ chính xác,hùng hồn,giàu tính trí tuệ và tính luận chiến.

Tác phẩm tiêu biểu:

Các bài báo với bút danh Nguyễn Ái Quốc đăng trên các báo Pháp như Nhân đạo,người cùng khổ,Đời sống thợ thuyền.

Bản án chế độ thực dân Pháp:tố cáo tội ác ,chính sách tàn bạo của thực dân Pháp ở thuộc địa và nêu lên những nôi khổ của nhân dân thuộc địa do chính sách đó gây ra.

Tuyên ngôn độc lập:tuyên bố nền độc lập tự do và việc thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến: thể hiện tiếng gọi cứu nước thiết tha trong giờ phút Tổ quốc gặp nguy nan.

Di chúc : lời căn dặn chân tình ,thiết tha,vừa mang tính định hướng chiến lược trong hướng phát triển của đất nước vừa thấm đượm tình yêu thương con người.

Truyện và kí có đặc điểmgắn gọn,sắc sảo,kết cấu độc đáo,giàu tính trí tuệ,ý tưởng thâm thuý,kín đáo. Tác phẩm truyện tiêu biểu: Pa ri, Vi hành,Những trò lố hay là Va ren và Phan Bội Châu,Giấc ngủ 10 năm. Tác phẩm kí tiêu biểu: Nhật kí chìm tàu,Vừa đi đường vừa kể chuyện.

Thơ ca là lĩnh vực nổi bật trong giá trị sáng tạo văn chương của Bác,ngôn ngữ giản dị mà hàm súc,vừa cổ điển vừa hiện đại,kết hợp chất trữ tình cách mạng đằm thắm với cảm hứng anh hùng ca của thời đại. Tác phẩm tiêu biểu:

Nhật kí trong tù: 133 bài phản ánh tâm hồn và nhân cách cao đẹp của người chiến sĩ cách mạng trong hoàn cảnh lao tù,chan chứa tình cảm nhân đạo,là tập thơ tiêu biểu nhất của Người.

Thơ Hồ Chí Minh:86 bài.

Thơ chữ Hán Hồ Chí Minh: 36 bài.Đề 3 : Phong cách nghệ thuật.

Hồ Chí Minh không chỉ là nhà cách mạng vĩ đại , anh hùng dân tộc , danh nhân văn hoá thế giới mà còn là nhà văn nhà thơ lớn của nước nhà .Sự nghiệp văn thơ Người có ảnh hưởng lớn đến văn học Việt Nam hiện đại .Người để lại một di sản văn học lớn lao về tầm vóc , phong phú về thể loại , đa dạng về phong cách , sâu sắc về nội dung tư tưởng , sáng tạo độc đáo về phương diện nghệ thuật.

Văn thơ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh có phong cách độc đáo ,đa dạng mà thống nhất, kết hợp sâu sắc nhuần nhị giữa chính trị và văn chương , giữa tư tưởng và nghệ thuật , giữa truyền thống và hiện đại.Mỗi thể loại văn học, Người lại có phong cách độc đáo riêng biệt.

Phong cách nghệ thuật của Hồ Chí Minh bắt nguồn từ truyền thống gia đình , môi trường văn hoá , hoàn cảnh sống , hoạt động cách mạng , cá tính và quan điểm sáng tác của Người.

Văn chính luận: bộc lộ tư duy sắc sảo ,giàu tri thức văn hoá,gắn lí luận với thực tiễn,giàu tính luận chiến, đa dạng về bút pháp , giọng văn hùng hồn dõng dạc .

Truyện và kí:giàu chất trí tuệ , tính hiện đại, tính chiến đấu , ngòi bút chủ động,sáng tạo,khi là lối kể chân thực,gần gũi,khi châm biếm sắc sảo,thâm thuý,tinh tế.

Thơ ca: phong cách đa dạng vừa cổ điển vừa hiện đại,nhiều bài cổ thi hàm súc,uyên thâm,nhiều bài vận dụng nhiều thể thơ phục vụ hiệu quả cho nhiệm vụ cách mạng.

Văn thơ của Người có tác dụng to lớn với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam , có vị trí quan trọng trong lịch sử văn học và đời sống tinh thần của dân tộc .Người đã để lại một di sản văn chương vô cùng quý giá với nhiều bài học và giá trị tinh thần cao quý mà nổi bật nhất là tấm lòng sâu sắc yêu thương,tâm hồn cao cả,tinh thần đấu tranh đòi quyền sống , quyền độc lập , tự do cho cả dân tộc.BÀI 2 : TÂY TIẾN ( QUANG DŨNG )
Đề 1 : Hãy trình bày hoàn cảnh sáng tác , bố cục , chủ đề bài Tây Tiến ?

Bài thơ Tây Tiến được in trong tập thơ “ Mây đầu ô” ( xuất bản năm 1986 ) nhưng trước đó đã được bao thế hệ người yêu thơ truyền tay tìm đọc . Tác giả sáng tác bài thơ này từ năm 1948 tại làng Phù Lưu Chanh khi ông đã rời khỏi đoàn quân Tây Tiến chuyển sang hoạt động tại một đơn vị khác . Đơn vị quân đội Tây Tiến được thành lập năm 1947 có nhiệm vụ phối hợp với bộ đội Lào bảo vệ biên giới Việt Lào , đánh tiêu hao sinh lực Pháp tại Thượng Lào và miền Tây Bắc bộ Việt Nam. Địa bàn hoạt động của đoàn quânTây Tiến khá rộng ; chiến sĩ Tây Tiến phần đông là thanh niên Hà Nội , có nhiều học sinh , sinh viên , trong đó có Quang Dũng . Họ sống và chiến đấu trong hoàn cảnh gian khổ , thiếu thốn , bệnh sốt rét hoành hành nhưng vẫn lạc quan và chiến đấu anh dũng . Hoạt động được hơn một năm thì đơn vị Tây Tiến trở về Hoà Bình thành lập trung đoàn 52 . Lúc đầu , nhà thơ đặt tên tác phẩm là Nhớ Tây Tiến , nhưng sau đó lại đổi lại là Tây Tiến . Bài thơ được sáng tác dựa trên nỗi nhớ , hồi ức , kỉ niệm của Quang Dũng về đơn vị cũ . Thế nên toàn bài thơ là một nỗi nhớ cồn cào , tha thiết .

Bài thơ được tác giả chia thành 4 đoạn . Đoạn 1 bộc lộ nỗi nhớ những cuộc hành quân gian khổ của đoàn quân Tây Tiến và khung cảnh thiên nhiên miền Tây hùng vĩ , dữ dội , hoang sơ . Đoạn 2 là những kỉ niệm đẹp về tình quân dân trong những đêm liên hoan và cảnh sông nước miền Tây thơ mộng . Đoạn 3 tái hiện lại chân dung người lính Tây Tiến . Đoạn 4 là lời thề gắn bó với Tây Tiến và miền Tây .

Toàn bài thơ in đậm dấu ấn tài hoa , lãng mạn , phóng khoáng của hồn thơ Quang Dũng . Với tài năng và tâm hồn ấy , Quang Dũng đã khắc hoạ thành công hình tượng người lính Tây Tiến mang vẻ đẹp lãng mạn , đậm chất bi tráng trên cái nền cảnh thiên nhiên núi rừng miền Tây hùng vĩ , dữ dội , mĩ lệ .BÀI 3 : VIỆT BẮC ( TỐ HỮU )Đề 1 : Hãy trình bày những nét cơ bản về cuộc đời nhà thơ Tố Hữu ?

-Tố Hữu (1920-2002), tên thật là Nguyễn Kim Thành, sinh ở Huế trong một gia đình thơ ca và ca dao-dân ca xứ Huế. Chính gia đình và quê hương đã góp phần hình thành hồn thơ Tố Hữu.

-Năm 1938, ông được kết nạp Đảng và từ đó dâng đời mình cho CM. Bị bắt năm 1939 và bị giam qua nhiều nhà tù. Năm 1942, Tố Hữu vượt ngục tiếp tục hoạt động và lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Huế. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cho đến 1986, Tố Hữu liên tục giữ những chức vụ quan trọng trong bộ máy lãnh đạo của Đảng Và Nhà nước.

-Ở Tố Hữu, nhà chính trị và nhà thơ thống nhất chặt chẽ, sự nghiệp thơ ca gắn liền với sự nghiệp CM, trở thành một bộ phận của sự nghiệp CM. Ông được nhà nước phong tặng giải thưởng HCM về văn học nghệ thuật 1996.


Đề 2 : Hãy trình bày những nét cơ bản về sự nghiệp sáng tác thơ ca của Tố Hữu ?

Tố Hữu là lá cờ đầu của nền văn nghệ cách mạng Việt Nam. Đường thơ của ông gồm 7 tập thơ luôn gắn bó , phản ánh những chặng đường cách mạng dân tộc và thể hiện sự vận động trong tư tưởng , nghệ thuật của chính nhà thơ .Thơ ông là sự kết hợp hài hoà giữa yếu tố cách mạng , dân tộc với sáng tạo nghệ thuật thơ ca .

Chặng 1 : Tập thơ Từ ấy ( 1937 – 1946 ) là tập thơ đầu tay của tác giả thể hiện niềm vui sướng của một thanh niên giác ngộ lý tưởng , quyết hy sinh phấn đấu cho lý tưởng . Tâm hồn ấy đã vượt qua Máu lửa , vượt qua Xiềng xích để đến ngày Giải phóng cùng đất nước .

Chặng 2 : Tập thơ Việt Bắc ( 1946 – 1954 ) là tiếng ca hùng tráng thiết tha về cuộc kháng chiến chống Pháp , những con người kháng chiến và chiến khu Việt Bắc . Nhà thơ ca ngợi những con người bình thường , các bà mẹ ,những người phụ nữ , các anh vệ quốc quân… làm những việc phi thường bảo vệ Tổ quốc .

Chặng 3 : Tập thơ Gió lộng ( 1955 – 1961 ) tràn đầy niềm vui trước cảnh miền Bắc là ngày hội lớn đầy sức sống , sức vươn lên trong tự do độc lập và tiến lên chủ nghĩa xã hội . Đồng thời tập thơ cũmg bộc lộ nỗi đau chia cắt đất nước , tình cảm thiết tha sâu nặng với miền Nam ruột thịt , niềm tin bất diệt vào ngày mai thắng lợi , thống nhất non sông .

Chặng 4 : Hai tập thơ Ra trận ( 1962 – 1971 ) , Máu và hoa ( 1972 – 1977 ) sáng tác trong kháng chiến chống Mỹ , là bản anh hùng ca ca ngợi cuộc kháng chiến vĩ đại với những con người dũng khí kiên cường , ca ngợi chiến thắng của dân tộc bất chấp những hi sinh tổn thất vì kẻ thù hung bạo.

Chặng 5 : Hai tập thơ Một tiếng đờn (1992 ) và Ta với ta ( 1999) sáng tác khi đất nước đang đổi mới , bộc lộ những suy tư chiêm nghiệm về cuộc sống , lẽ đời , về giá trị bền vững bất chấp mọi thăng trầm của nhà thơ , bộ lộ niềm tin vào lý tưởng , con đường cách mạng và chữ Nhân toả sáng ở mỗi hồn người .


Đề 3 : Hãy trình bày phong cách nghệ thuật thơ Tố Hữu ?

Về nội dung , thơ Tố Hữu mang tính chất trữ tình chính trị rất sâu sắc .Hồn thơ ông luôn hướng tới cái Ta chung với lẽ sống lớn ,tình cảm lớn , niềm vui lớn của con người cách mạng , của cả dân tộc .Cái Tôi trữ tình trong thơ ông là cái Tôi chiến sĩ nhân danh Đảng , nhân danh cộng đồng dân tộc với lí tưởng sống là dấn thân vào con đường giải phóng dân tộc , phấn đấu vì cuộc sống tươi đẹp của đất nước .Thơ ông không đi sâu vào cuộc sống , tình cảm riêng tư mà tập trung thể hiện những tình cảm lớn , phổ biến , tiêu biểu của con người cách mạng như tình yêu lí tưởng , yêu kính lãnh tụ , tình đồng bào đồng chí , tình cảm quốc tế vô sản .Niềm vui trong thơ ông không nhỏ bé tầm thường mà là niềm vui lớn , sôi nổi , rực rỡ , hân hoan dặc biệt là những vần thơ về chiến thắng .

Thơ Tố Hữu mang đậm tính sử thi . Thơ thường thể hiện những sự kiện chính trị lớn của đất nước , luôn đề cập đến những vấn đề có ý nghĩa lịch sử và tính chất toàn dân ; cảm hứng chủ đạo trong thơ là cảm hứng lịch sử – dân tộc và vấn đề vận mệnh cộng đồng . Nhân vật trữ tình thường mang phẩm chất tiêu biểu cho dân tộc , mang tầm vóc lịch sử thời đại .
Giọng thơ đậm chất tâm tình tự nhiên , đằm thắm chân thành .

Nghệ thuật biểu hiện trong thơ Tố Hữu mang tính dân tộc rất đậm đà .Về thể thơ , Tố Hữu rất thành công khi vận dụng những thể thơ truyền thống của dân tộc .Về ngôn ngữ , Tố Hữu thường sử dụng những từ ngữ và cách nói quen thuộc với dân tộc , phát huy cao độ tính nhạc phong phú của tiếng Việt , sử dụng tài tình từ láy , các thanh điệu , các vần thơ .


Đề 4 : Ảnh hưởng của hoàn cảnh sáng tác đến nội dung và hình thức của bài thơ Việt Bắc

- Việt Bắc được Tố hữu sáng tác vào tháng 10-1954 , ngay sau khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp vừa kết thúc thắng lợi , các cơ quan trung ương của Đảng và Chính phủ từ Việt Bắc về lại thủ đô Hà Nội . Tố Hữu cũng là một trong số những cán bộ kháng chiến từng sống gắn bó nhiều năm với Việt Bắc , nay từ biệt chiến khu để về xuôi . Bài thơ như được viết trong buổi chia tay lưu luyến đó .

- Hoàn cảnh sáng tác tạo nên một sắc thái tâm trạng đặc biệt , đầy xúc động bâng khuâng : “ Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay” .Đây là cuộc chia tay của những người từng sống gắn bó suốt “ mười lăm năm ấy” , có biết bao kỉ niệm ân tình , từng sẻ chia mọi cay đắng , ngọt bùi , nay cùng nhau gợi lại những hồi ức đẹp đẽ , khẳng định nghĩa tình thuỷ chung và hướng về tương lai tươi sáng .Chuyện ân tình cách mạng được Tố Hữu kh** l** thể hiện như tâm trạng của tình yêu lứa đôi .

- Diễn biến tâm trạng như trong tình yêu lứa đôi được tổ chức theo lối đối đáp quen thuộc của ca dao , dân ca , bên hỏi bên đáp , người bày tỏ tâm sự , người hô ứng đồng vọng . Hỏi và đáp đều mở ra bao kỉ niệm về một thời cách mạng và kháng chiến gian khổ mà anh hùng , mở ra bao nỗi niềm nhớ thương . Thực ra , bên ngoài là đối đáp , còn bên trong là độc thoại , là sự biểu hiện tâm tư tình cảm của chính nhà thơ , của những người tham gia kháng chiến .
  • AVATA
  • INFO
  • EXP
...Milkyway...  Nữ
No.2408  [LV8]
PM Thêm bạn

Thăm Nhà
Đăng nhập lần cuối
2/9/2010
Đăng ký
2/5/2010
Online
0 Giờ
Zen
12020 £
Keng
32004 $
Cảm ơn
50 Lần
Điểm
11069
Chủ đề
26
Bạn
25
Status
0
Blog
0
Album
0
Bài viết
202
Chia sẻ
0


  Hiện tại:   
  Edit user: 
Nhóm: [LV8]
 
Rank: 8Rank: 8

Level  26.73%

HUÂN CHƯƠNG

Sư Tử Ngây thơ Alone Offline
Độc thân!
Giúp tôi thoát khỏi cô đơn


...Milkyway... Đăng lúc 1/6/2010 09:18:56 |Hiện toàn bài

Rank: 8Rank: 8 [LV8] Sư Tử Ngây thơ Alone Offline

BÀI 4 : ĐẤT NƯỚC ( NGUYỄN KHOA ĐIỀM )
Đề 1 : Hãy trình bày hoàn cảnh sáng tác , chủ đề đoạn trích Đất nước ?

Trường ca “Mặt đường khát vọng” được Nguyễn Khoa Điềm viết tại chiến khu Trị-Thiên hoàn thành vào cuối năm 1971. Được xuất bản vào năm 1974.

Đoạn trích “Đất nước” gồm 110 câu thơ tự do, là chương 5 của trường ca “Mặt đường khát vọng .

Ra đời trên chiến tr¬ường Bình Trị Thiên khói lửa, Trư¬ờng ca Mặt đường khát vọng thức tỉnh tinh thần dân tộc của tuổi trẻ đô thị miền Nam, giúp thanh niên vùng địch tạm chiếm nhận rõ bộ mặt xâm lược của đế quốc Mĩ, hướng về nhân dân đất nước, ý thức được sứ mệnh của thế hệ mình, xuống đư¬ờng đấu tranh hòa nhập với cuộc chiến đấu của toàn dân tộc.

Nguyễn Khoa Điềm đã kết hợp giữa chính luận và trữ tình để trình bày những cảm nhận và suy tưởng về Đất Nước dưới hình thức lời trò chuyện tâm tình giữa đôi lứa yêu nhau. Đất Nước được cảm nhận toàn vẹn từ nhiều bình diện: Trong chiều dài của thời gian lịch sử, trong bề rộng của không gian địa lý, trong tầm cao của đời sống văn hóa, phong tục, tâm hồn tính cách cha ông... Ba phương diện đó gắn bó với nhau làm nổi bật tư tưởng cơ bản: Đất Nước này là Đất Nước của nhân dân.BÀI 5 : SÓNG ( XUÂN QUỲNH )Đề 1 : hãy trình bày vài nét về nhà thơ Xuân Quỳnh và hoàn cảnh ra đời , chủ đề bài thơ Sóng ?

Xuân Quỳnh 1942-1988). Nhà thơ nữ hiện đại, viết rất hay, rất nồng nàn về thơ tình. Thơ Xuân Quỳnh là tiếng lòng của một phụ nữ nhiều trắc ẩn , vừa hồn nhiên tươi tắn , vừa chân thành đằm thắm và da diết khát vọng hạnh phúc bình dị .

Những bài thơ hay nhất của chịóng, “Thuyền và biển”, v.v… Tác phẩm “Chồi biếc” (1963), “Hoa dọc chiến hào” (1968), “Gió Lào cát trắng” (1974),

Bài thơ Sóng được Xuân Quỳnh viết năm 1967, lúc nhà thơ 25 tuổi. Bài thơ là kết qủa của chuyến đi thực tế đến vùng biển Diêm Điền , Thái Bình . Lúc này nhà thơ vừa trải qua nhiều đổ vỡ trong hạnh phúc cá nhân Bài thơ rút trong tập “Hoa dọc chiến hào” tập thơ thứ 2 của chị.. Đây là bài thơ đặc sắc viết về tình yêu , tiêu biểu cho phong cách thơ Xuân Quỳnh .

“Sóng” là bài thơ đã kết tinh những gì sở trường của hồn thơ Xuân Quỳnh. Nhưng thành công đáng kể nhất là Xuân Quỳnh đã mượn hình tượng sóng để diễn tả những cảm xúc vừa phong phú phức tạp, vừa thiết tha sôi nổi của một trái tim phụ nữ đang rạo rực khao khát yêu đương.BÀI 6 : ĐÀN GHI TA CỦA LOR- CA ( THANH THẢO )
Đề 1 : Trình bày ngắn gọn những nét cơ bản về tác giả Thanh Thảo, chủ đề bài thơ?

Thanh Thảo Là nhà thơ trẻ thời chống Mỹ. Ông được công chúng đặc biệt chú ý bởi những bài thơ và trường ca mang diện mạo độc đáo viết về chiến tranh thời hậu chiến.

Thơ Thanh Thảo là sự lên tiếng của người trí thức nhiều suy tư, trăn trở về các vấn đề xã hội và thời đại. Ông muốn cuộc sống phải được cảm nhận và thể hiện ở bề sâu nên luôn khước từ lối biểu đạt dễ dãi.

Bài thơ “Đàn ghi ta của Lor – ca rút trong tập: Khối vuông Ru – bích (1985); ngọn nguồn cảm hứng bài thơ có được từ số phận bi thảm và nhân cách cao đẹp của Lor – ca.

Bài thơ ca ngợi Lor – ca: Tài năng, nhân cách và bản lĩnh. Đồng thời bày tỏ thái độ ngưỡng mộ người nghệ sĩ tự do với khát vọng chân chính.

Dùng đạo cụ Báo cáotrongthien_1004 Đăng lúc 1/6/2010 19:38:08 |Hiện toàn bài

Rank: 5Rank: 5 [LV5] Xử Nữ Tích cực Alone Ngây thơ Cống hiến Offline

Câu 2 điểm là phần dễ kiếm điểm nhất, phải học kĩ phần này mới được.
Chữ ký của trongthien_1004

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đọc kỹ trước khi đăng bài
Các thành viên chú ý:
1. Đăng bài đúng chuyên mục, VD: Không đăng bài Toán qua Lý, Hóa qua Văn...
2. Viết hoa kí tự đầu tiêu của tiêu đề
3. Bài viết và tiêu đề phải dùng tiếng Việt có dấu (trừ chuyên mục tiếng Anh)
4. Không spam, ko tám chuyện ngoài lề, gây loãng topic và hao phí tài nguyên
5. Tìm kiếm trước khi đăng bài, ko đăng bài đã có trên 4r.
6. Ko đăng bài tràn lan, ko đăng bài về tình yêu, thất tình..., ko đăng bài về sex, chính trị, tôn giáo, các vấn đề nhạy cảm. Nghiêm cấm mọi hành vi post virus, trojan, spy, bot, cheat, hack...
7. Mọi vi phạm sẽ bị xóa bài cảnh cáo hoặc khóa nick.
Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

WAP|Lưu trữ|THPT Phan Bội Châu

GMT+7, 6/3/2015 12:54 , Xử lý trong 0.093471 giây, 34 queries .

Powered by Discuz!  X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Translate by DCV & TTYB

Lên trên
Vietnamese translation by DCV Team