Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

THPT Phan Bội Châu

 Quên mật khẩu
 Đăng ký

[Toán] TIỂU SỬ VỀ 1 SỐ NHÀ TOÁN HỌC [Lấy địa chỉ]

Xem: 2213|Trả lời: 0
ledinhlinhhiep Đăng lúc 16/7/2009 20:34:57 |Hiện toàn bài

ƠCLÍT VÀ PHƯƠNG PHÁP TIÊN ĐỀ TRONG HÌNH HỌC

    Ơclít là nhà Toán học xuất sắc và nổi tiếng thời cổ Hy lạp.Ông sinh ở Aten ,sống vào khoảng thế kỉ thứ III trước công nguyên (330 - 280),mở trường dạy học ở Alexangria triều đại vua Ptolêmê đệ nhất.Ông đã để lại nhièu tác phẩm về Toán học,quang học,âm nhạc,...nhưng nổi tiếng nhất là tập"Cơ bản" đồ sộ gồm 13 quyển còn giữ được đến ngày nay.

    Trong tác phẩm của mình,Oclít đã trình bày các kiến thức cơ bản của hình học một cách có hệ thống; bằng cách dựa vào một số tiên đề rồi bằng phương pháp suy diễn logíc ,ông tìm cách chứng minh các định lí một cách tương đối chặt chẽ.Do đó người ta đã xem Oclít là người đầu tiên đặt nền móng cho việc xây dựng hình học bằng phương pháp tiên đề và dùng tên ông để gọi tên cho thứ hình học đó.Ông là tác giả của định đề V nổi tiếng mà ngày nay trong các sách giáo khao hình học ở phổ thông được phát biểu dưới dạng tiên đề Oclít nói về các đường thẳng song song trong mặt phẳng.Nhiều thế hệ các nhà toán học trên thế giới trong suốt 2000 năm,đã tốn rất nhièu sinh lực và trí tuệ để chứngminh định đề V này, nhưng mọi nổ lực cố gắng đó đều không đi đén kết quả.Vào cuối thể kỉ XIX, nhà toán học Nga là Ivanovic Lobasepki và nhà toán học Hungiari là Bolyai János trong quá trình nghiên cứu định đề V đã phát minh một thứ hình học mới không có mâu thuẫ,gọi là hình học phi-Oclít, trong đó không có định đề V.Việc làm này chứng tỏ định đề V không thể chứng được từ các tiên đề còn lại.Viẹc hoàn chỉnh hệ tiên đề hình học Oclít đã được nhiều nhà Toán học nổi tiêng trên thế giới tham gia. Có nhiều công trình nghiên cứu về hệ tiên đề hình học Oclít, nhứng nổi bật nhất là tác phẩm"Cơ sở hình học"củaHinbe xuất bản năm 1899 ở Đức .         

TIỂU SỬ CỦA TALET (THALES)

    Mọi người chúng ta đều biết ĐL Talét trong hình học phẳng và trong không gian .Talet là người đặt nền móng cho khao học và triết học cổ Hylạp Ông đã trải quacuộc đơi niên thiếu ở Ai-Cập và ở đó ông đã học được nhiềukiến thức khoa học khác nhau . Trở về tổ quốc HyLạp,có người kể lại rằng ông đã kiếm được rất nhiều tiền bằng cách buôn bán dầu ôliu ,đồng thời trở thành một nhà triết học,toán học,thiên văn học.Ong cùng với các học trò của mình thầnh lập trường phái triết học duy vật thô sơ,cho rằng những hiện tượng tự nhiên đều là vật chất và mọi thứ vật chất đều bắt nguồn từ nước.

    Trong phạm vi hình học ,Talét klà người đầu tiên chứng minh rằng đường kính chia hình tròn thành hai hình bằng nhau.Ông cũng đã nêu lên mệnh đề về các góc ở đáy của tam giác cân luôn luôn bằng nhau,đồng thời ông phát hiện ra rằng hai đường tăhngr cắt nhau tạo thành hai góc đối đỉnh bằng nhau.

    Trong lịch sử thiên văn ,Talét là người đầu tiên phát hiện ra hiện tượng nhật thực ngày 25 tháng 5 năm 585 trước công nguyên .Ông đã khuyên nhãng người đi biển các định phương hướng bằng cách dựa vào chùm sao Tiểu hùng tinh.Trong mọi trường hợp ông đều có những lời khuyên xác đáng đối với đồng bào của mình cách xử thế .Ông là nhà thông thái rất gần với thực tế cuộc sống.


EULER

     Ole là nhà Toán học lớn nhất từ xưa đến nay .Ông sinh tại Balơ Thuỵ sỹ ,ông đã phát triển tất cả các nghành toán học,từ nhãng vấn đề cụ thể như đường tròn ơle, cho tới những khái niệm hiện đại nhất nằm ở mũi nhọn của tiến bộ trong thời đại ông.

    Ole đã tiến hành nghiên cứu những đề tài khao học rất đa dạng như cơ học, lí luận văn học ...Ông thường bổ sung hoàn bị những lí thuyết toán học cũ và nghiên cứu những lí thuyết toán học mới .

    Trong cuộc đời mình,Ole đã viết trên 800 công trình về toán học ,thiên văn và địa lý .Ông đã đặt cơ sở cho nhiều nghành toán học hiện nay đang được dạy học ở bậc Đại học.

    Tên Ole đã đặt tên miẹng núi lửa ở phần trông thấy được của mặt trăng.

VAIƠSTRAT   

        Các Vaitrơstrat (1815-1897) là nhà toán học Đức .Thời kì học ở trung học ông nổi tiéng môn ngoại ngữ và toán. Nhưng đến năm 28 tuổi ông vào nghề giáo viên trường TH và phát triển rực rỡ nhất được mệnh danh là "Ông hoàng của các nhà giải tích".

    Năm 1856 Ông được cử làm giáo viên ở trường Bách khoa Hoàng gia Béclin và bầu làm viện sĩ Viện hàn lâm khoa học Beclin.

    Danh tiếng   của ông vang dội khắp châu âu và châu Mĩ.Ông tập hợp được nhiều nhà toán học trẻ tuổi quanh ông.

    Ông để lại rất nhiều công trình cho nhân loại và tên của ông được đặt một miệng núi lửa ở phía khuất của mặt trăng.


PE

    Nêpe (1550-1617) là nhà toán học người Xcốtlen .Ông hướng các công trình toán học đầu tiên của mình vào việc nghiên cứu để đơn giản hoá và sắp xếp lại các nhành đại số,số học,lượng giác.Nêpe đạt được nhiều thành tựu trong việc giải các tam giác cầu vuông.

    Trong công trình mô tả bảng Logarit (1614) Nêpe trình bày các tính chất của logarit mô tả bảng logarit cho qui tắc dùng bảng và những ứng dụng.

    Các bảng của Nêpe dùng đẻ tìm logarit của các đại lượng lượng giác và cúng có thể dùng để tìm logarit của các số tự nhiên.Nê pe đã phát minh ra đường cong logarit.Tên của ông đã được đặt cho một miẹng núi lửa trên mặt hiẹn của mặt trăng.

C¡N TO                  

C¨n To sinh ngµy 3/3/1845 mÊt ngµy 6/1/1918 lµ nhµ To¸n häc §øc gèc Do Th¸i
XuÊt ph¸t tõ viÖc nghiªn cøu c¸c tËp hîp v« h¹n vµ c¸c sè siªu h¹ng ,Can To ®· ®Æt nÒn
mãng cho viÖc x©y dùng lý thuyÕt tËp hîp.
Lý thuyÕt tËp hîp ngµy nay kh«ng nh÷ng lµ c¬ së cña To¸n häc mµ cßn lµ nguyªn nh©n
cña viÖc rµ so¸t toµn bé c¬ së logÝc cña To¸n häc .Nã cã mét anh h­ëng s©u s¾c ®Õn toµn
bé cÊu tróc hiÖn ®¹i cña To¸n häc.
Tõ nh÷ng n¨m cña thÕ kû XX ,lý thuyÕt ®­îc ®­a vµo gi¶ng d¹y trong tr­êng phæ th«ng
ë tÊt c¶ c¸c n­íc .V× c«ng lao to lín cña «ng ®èi víi To¸n häc tªn cña «ng ®· ®Æt tªn miÖng nói löa cña mÆt tr¨ng.
                           


  • AVATA
  • INFO
  • EXP
ledinhlinhhiep  Nam
No.1092  [LV6]
PM Thêm bạn

Yahoo!TaobaoTrang cá nhânThăm Nhà
Đăng nhập lần cuối
18/6/2013
Đăng ký
7/7/2009
Online
1571 Giờ
Zen
12619 £
Keng
4125 $
Cảm ơn
17 Lần
Điểm
4525
Chủ đề
14
Bạn
10
Status
0
Blog
0
Album
0
Bài viết
1338
Chia sẻ
0


  Hiện tại:   
  Edit user: 
Nhóm: [LV6]
 
Rank: 6Rank: 6

Level  17.5%

HUÂN CHƯƠNG

Danh dự hạng I Cống hiến Tích cực Kim Ngưu
Độc thân!
Giúp tôi thoát khỏi cô đơn
Đọc kỹ trước khi đăng bài
Các thành viên chú ý:
1. Đăng bài đúng chuyên mục, VD: Không đăng bài Toán qua Lý, Hóa qua Văn...
2. Viết hoa kí tự đầu tiêu của tiêu đề
3. Bài viết và tiêu đề phải dùng tiếng Việt có dấu (trừ chuyên mục tiếng Anh)
4. Không spam, ko tám chuyện ngoài lề, gây loãng topic và hao phí tài nguyên
5. Tìm kiếm trước khi đăng bài, ko đăng bài đã có trên 4r.
6. Ko đăng bài tràn lan, ko đăng bài về tình yêu, thất tình..., ko đăng bài về sex, chính trị, tôn giáo, các vấn đề nhạy cảm. Nghiêm cấm mọi hành vi post virus, trojan, spy, bot, cheat, hack...
7. Mọi vi phạm sẽ bị xóa bài cảnh cáo hoặc khóa nick.
Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

WAP|Lưu trữ|THPT Phan Bội Châu

GMT+7, 30/5/2015 09:02 , Xử lý trong 0.075335 giây, 26 queries .

Powered by Discuz!  X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Translate by DCV & TTYB

Lên trên
Vietnamese translation by DCV Team