Skip to content Skip to navigation

Giới thiệu về Trường THPT Phan Bội Châu

           Trường THPT Phan Bội Châu, ngôi trường được thành lập đầu tiên trên địa bàn huyện Krông Năng vào ngày 09 tháng 8 năm 1991 theo quyết định số 346/QĐ-UB của UBND tỉnh Đắk Lắk. Khi mới thành lập trường có tên là trường Phổ thông cấp 2 - 3 Krông Năng, trong đó khối THPT chỉ có 69 học sinh với 02 lớp và 08 giáo viên THPT. Đến  ngày 25 tháng 4 năm 1998 trường đổi tên thành trường THPT Phan Bội Châu theo quyết định số 674/1998/ QĐ-UB của UBND Tỉnh Đắk Lắk đồng thời với việc tách bậc THPT ra khỏi THCS. Cùng với quá trình xây dựng, hình thành và phát triển của huyện Krông Năng, của ngành Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, hàng năm số học sinh của trường không ngừng tăng lên đến năm học 2005 – 2006 trường có 4.520 học sinh/98 lớp; để giải quyết những khó khăn và sự quá tải về quy mô, ngày 17/11/2005 trường THPT Phan Bội Châu được tách ra và thành lập thêm trường THPT Lý Tự Trọng đặt tại Công ty Cà phê 49 thuộc địa bàn xã Phú Xuân; năm học 2006 - 2007 trường có 3.769 học sinh/82 lớp. Đến ngày 16/4/2007 được tách và thành lập mới trường THPT Nguyễn Huệ đặt tại xã Ea Toh; Năm học 2011 – 2012 trường có 1.781 học sinh/40 lớp. Trường THPT Phan Bội Châu từng bước giải quyết được sự quá tải để tập trung cho việc đổi mới phương pháp dạy học và giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục. Năm học 2015 – 2016 trường có 1.385 học sinh/35 lớp; đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có 88 người trong đó CBQL: 04 (02 có trình độ thạc sỹ QLGD, 01 có trình độ thạc sỹ chuyên ngành, 01 cử nhân); GV đứng lớp: 74 (07 có trình độ thạc sỹ chuyên ngành); Nhân viên 10, được chia làm 09 tổ chuyên môn và 01 tổ văn phòng; 01 chi bộ Đảng trực thuộc Huyện ủy Krông Năng gồm 40 Đảng viên.