Chi bộ

Đại hội chi bộ trường THPT Phan Bội Châu ( 25/09/2008 ) In

8h sáng ngày 15 tháng 09 năm 2008 chi bộ trường THPT Phan Bội Châu tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ VI nhiệm kỳ 2008-2013 nhằm đánh giá quá trình lãnh đạo, thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2005-2008, rút ra nguyên nhân thành công, tồn tại, từ đó đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2008-2013.

Đại  hội đã biểu quyết phương hướng nhiệm vụ của chi bộ trong nhiệm kì tới gồm các chỉ tiêu cụ thể như sau : 

+ 100% Đảng viên có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, yên tâm công tác, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

+ 100% Đảng viên đủ tư cách, trong đó 80% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

+ Phấn đấu đăng ký xây dựng đơn vị văn hoá vào năm 2009.

+ Phấn đấu đến cuôí năm 2012 kết nạp từ 20 Đảng viên trở lên, chuẩn bị đầy đủ điều kiện thành lập Đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện uỷ.

+ Các tổ chức chính trị của trường đều giữ vững danh hiệu vững mạnh và vững mạnh xuất sắc.

+ Năm học 2008 – 2009: phấn đấu 70% trở lên học sinh  lên lớp thẳng, học sinh lớp 12 đậu tốt nghiệp THPT từ 65% trở lên, 30% trở lên đậu vào các trường ĐH, CĐ và THCN, từ năm học 2009 – 2010 trở đi tỉ lệ năm sau cao hơn năm trước.

+ Phấn đấu tỉ lệ giáo viên giỏi các cấp năm sau cao hơn năm trước.

+ Quyết tâm xây dựng nhà trường thân thiện, học sinh tích cực trong từng năm học.

+ Phấn đấu đến hết nhiệm kỳ nhà trường ứng dụng công nghệ hoá CNTT trong nhà trường.

+ Tiếp tục giữa vững danh diệu trường tiên tiến, tạo tiền đề cho việc phấn đấu xây dựng trường tiên tiến xuất sắc và tiến tới xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2011.

+ Tham mưu các cấp thành lập thêm một trường THPT trên địa bàn huyện.

+ 100% Đảng viên được kiểm tra Đảng viên chấp hành hàng năm.

+ Quyết tâm giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh.


Sau đây là một số hình ảnh đại hội:

Đ/c Hoàng Lê Huần đọc báo cáo nghị quyết nhiệm kỳ V và phương hướng nhiệm kỳ VI

Các đại biểu đang làm lễ chào cờ

Các đại biểu tham dự

Ban chi ủy mới:  Đ/c Lã Mạnh Hà, Nguyễn Thị Đông, Hoàng Lê Huần

Chi bộ trường THPT Phan Bội Châu

Chi bộ trường THPT Phan Bội Châu.

 

Cập nhật ( 29 / 11 / 2008 )