Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch - Thông báo

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ
Trường THPT Phan Bội Châu thông báo bán đấu giá thanh lý các tài sản cố định quá thời hạn hoặc không sử dụng được. Các tập thể, cá nhân quan tâm đăng ký mua và đấu giá các tài sản đăng ký và đấu giá theo thời gian, địa điểm như sau: - Đăng ký từ ngày 05/01/2017 đến 17 giờ 00 phút ngày 10/01/2017, gặp anh Nông Xuân Trường, điện thoại: 098.848.0101. - Thời gian bán đấu giá các tài sản tổ chức vào...

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II (NH: 2016-2017)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II (NH: 2016-2017)
Thời khóa biểu học kỳ II, năm học 2016-2017, thực hiện từ Thứ Ba, ngày 03/01/2017. Một số lưu ý về tiết tự chọn bám sát: - Khối 10: + Lớp 10A1-10A4, 10A9-10A11: môn Hóa học + Lớp 10A5-10A8: môn Địa lý + Lớp 10A12-10A13: Môn Sinh học - Khối 11: + Lớp 11A1-11A6: Môn Vật lý + Lớp 11A7-11A10: Môn Hóa học + Lớp 11A11: môn Địa lý - Khối 12: + Lớp 12A1-12A3: Môn Vật lý + Lớp 12A4-12A8: môn Hóa học + Lớp...

Trang

Subscribe to RSS - Kế hoạch - Thông báo