Skip to content Skip to navigation

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 25 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (09/8/1991-09/8/2016)


Kế hoạch số 19 ngày 04/3/2016 của nhà trường về việc tổ chức Lễ Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập trường THPT Phan Bội Châu (09/8/1991-09/8/2016)