Skip to content Skip to navigation

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HKII VÀ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017


Kế hoạch số 31/KH-PBC ngày 13/4/2017 của Trường THPT Phan Bội Châu về việc tổ chức kiểm tra kết môn học kỳ II, tổng kết năm học 2016-2017.