Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch ôn tập, kiểm tra và sơ kết HK1, năm học 2016-2017

Kế hoạch số 98/KH-PBC ngày 13/12/2016 của Trường THPT Phan Bội Châu về việc Tổ chức ôn tập, kiểm tra và Sơ kết học kỳ 1, năm học 2016-2017.