Skip to content Skip to navigation

KẾ HOẠCH THU HỒ SƠ THI THPT QUỐC GIA 2017


Kế hoạch số 27/KH-PBC ngày 31/3/2017 của Trường THPT Phan Bội Châu về việc tập huấn, thu nhận, kiểm tra, nhập liệu hồ sơ đăng ký dự thi kỳ thi THPT quốc gia 2017.