Skip to content Skip to navigation

KH bồi dưỡng thường xuyên CB, GV 2016-2017

Kế hoạch số 92/KH-PBC ngày 14/11/2016 của Trường THPT Phan Bội Châu về Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ, giáo viên năm học 2016-2017.