Skip to content Skip to navigation

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II (NH: 2016-2017)

Thời khóa biểu học kỳ II, năm học 2016-2017, thực hiện từ Thứ Ba, ngày 03/01/2017.

Một số lưu ý về tiết tự chọn bám sát:
- Khối 10:
    + Lớp 10A1-10A4, 10A9-10A11: môn Hóa học
    + Lớp 10A5-10A8: môn Địa lý
    + Lớp 10A12-10A13: Môn Sinh học
- Khối 11:
    + Lớp 11A1-11A6: Môn Vật lý
    + Lớp 11A7-11A10: Môn Hóa học
    + Lớp 11A11: môn Địa lý
- Khối 12:
    + Lớp 12A1-12A3: Môn Vật lý
    + Lớp 12A4-12A8: môn Hóa học
    + Lớp 12A9-12A11: Môn Lịch sử

File đính kèm: