Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ

Trường THPT Phan Bội Châu thông báo bán đấu giá thanh lý các tài sản cố định quá thời hạn hoặc không sử dụng được. Các tập thể, cá nhân quan tâm đăng ký mua và đấu giá các tài sản đăng ký và đấu giá theo thời gian, địa điểm như sau:

- Đăng ký từ ngày 05/01/2017 đến 17 giờ 00 phút ngày 10/01/2017, gặp anh Nông Xuân Trường, điện thoại: 098.848.0101.

- Thời gian bán đấu giá các tài sản tổ chức vào 16 giờ 00 phút, Thứ Năm, ngày 12/01/2017.

- Địa điểm: Trường THPT Phan Bội Châu.

Các nội dung cụ thể theo file đính kèm.

Trân trọng thông báo.

File đính kèm: