Skip to content Skip to navigation

Các tổ chuyên môn

Tổ Hóa học

Tổ Hóa học
STT Họ và tên Năm sinh TĐCM Chức vụ Ghi chú 01 Mai Thành Trung 1979 CN Hóa học TTCM 02 Lê Ngọc Quang 1977 CN Hóa học TPCM 03 Phan Văn Thắm 1975 CN Hóa học Giáo viên 04 Mai Thị Hồng Loan 1979 CN Hóa học Giáo viên 05 Hoàng Phúc Bình 1982 CN Hóa học Giáo viên 06 H' Điel Niê Kđăm 1978 CN Hóa học Giáo viên

Tổ Ngoại Ngữ

Tổ Ngoại Ngữ
Ảnh: Tổ Ngoại ngữ STT Họ và tên Năm sinh TĐCM Chức vụ Ghi chú 01 Trần Tử Di 1976 ThS. Tiếng Anh TTCM 02 Hồ Thị Hạnh Băng 1979 CN Tiếng Anh Giáo viên 03 Nguyễn Thị Mỹ Hoa 1984 CN Tiếng Anh Giáo viên 04 Võ Thị Trinh 1976 CN Tiếng Anh Giáo viên 05 Y Năng Ksơr 1976 CN Tiếng Anh Giáo viên 06 H' RêBê Ka MLô 1972 CN Tiếng Anh Giáo viên 07 Lê Thị Trang 1978 CN Tiếng Anh Giáo viên 08 Võ Thị Hoanh 1983 CN...

Tổ Hóa học

Tổ Hóa học
Ảnh: Tổ Hóa học STT Họ và tên Năm sinh TĐCM Chức vụ Ghi chú 01 Mai Thành Trung 1979 CN Hóa học TTCM 02 Lê Ngọc Quang 1977 CN Hóa học Giáo viên 03 Mai Thị Hồng Loan 1979 CN Hóa học Giáo viên 04 Phan Văn Thắm 1975 CN Hóa học Giáo viên 05 H’ Điel Niê Kdăm 1978 CN Hóa học Giáo viên 06 Hoàng Phúc Bình 1982 CN Hóa học Giáo viên Phần tham khảo tổ Hóa học: www.h2vn.com http://www.hoahoc.org www...

Tổ TD - GDQP-AN

Tổ TD - GDQP-AN
Ảnh: Tổ TD - GDQP - AN STT Họ và tên Năm sinh TĐCM Chức vụ Ghi chú 01 Nguyễn Thanh Huy 1982 CN GDTC TTCM 02 Phạm Danh Đức 1979 CN GDTC Giáo viên 03 Nguyễn Quang Duy 1977 CN GDTC Giáo viên 04 Bùi Ngọc Toàn 1973 CN GDTC Giáo viên 05 Lê Thị Hương 1983 CN GDTC Giáo viên 06 Bùi Quý Hợi 1983 CN GDTC Giáo viên 07 Nguyễn Gia Thức 1983 CN GDTC Phó BT Đoàn trường Trang Tham khảo: www.tinthethao.com.vn http...

Tổ Văn phòng

Tổ Văn phòng
Tổ Văn phòng STT Họ và tên Năm sinh TĐCM Chức vụ Ghi chú 01 Phan Ngọc Đài 1960 ThS. QLGD, CN Toán Hiệu trưởng 02 Lê XuânThể 1959 LĐPT TP, NV Bảo vệ HĐ68 03 Lều Thọ Cao 1969 CN Tài chính-Kế toán TP, Kế toán 04 Phan Thị Xuân Diệp 1972 CN Hành chính NV Văn thư 05 Lê Thị Hương 1974 CĐ Thư viện - TTin NV Thư viện HĐ68 06 Nguyễn Thanh Hải 1976 TC Kế toán – Tin học NV Bảo vệ HĐ68 07 Trịnh Thị Vân 1971...

Tổ Sử - Địa - GDCD

Tổ Sử - Địa - GDCD
Ảnh: Tổ Sử - Địa - GDCD STT Họ và tên Năm sinh TĐCM Chức vụ Ghi chú 01 Nguyễn Huy Thọ 1980 CN Địa lý Phó Hiệu trưởng 02 Trần Thị Kính 1977 CN Lịch Sử - CT TTCM 03 Lục Thị Hạnh 1976 CN Lịch Sử - CT Giáo viên 04 Biện Thị Yến 1983 CN Lịch Sử Giáo viên 05 Hoàng Thị Minh Tâm 1984 CN Lịch Sử Giáo viên 06 Đinh Thị Biên 1971 CN Địa lý Giáo viên 07 Hoàng Văn Thư 1959 CN Địa lý CT Hội CCB 08 Nguyễn Thị...

Tổ Ngữ văn

Tổ Ngữ văn
Ảnh: Tổ Ngữ văn STT Họ và tên Năm sinh TĐCM Chức vụ Ghi chú 01 Lương Thị Tuyết 1975 ThS. Văn học TTCM 02 Võ Thị Xuân Dung 1975 CN Văn học TPCM 03 Trần Thị Hạnh 1979 CN Văn học Giáo viên 04 Trần Thị Sông Hương 1982 CN Văn học TKHĐSP 05 Mai Bá Phương 1978 CN Văn học TTr. PC-GT-CN 06 Nguyễn Thị Hồng Thu 1979 CN Văn học Giáo viên 07 Hoàng Thị Minh Huệ 1978 CN Văn học Giáo viên 08 Hoàng Thị Thảo 1978...

Tổ Sinh - KTNN

Tổ Sinh - KTNN
Ảnh: Tổ Sinh - KTNN STT Họ và tên Năm sinh TĐCM Chức vụ Ghi chú 01 Nguyễn Văn Uýt 1973 ThS. QLGD, CN Sinh học Phó Hiệu trưởng 02 Mai Công Thành 1980 ThS. Sinh học Phó Hiệu trưởng 03 Mã Thị Luận 1974 ThS. Sinh học TTCM 04 Hoàng Thị Lan 1980 CN Sinh học Phó CT công Đoàn 05 Bùi Thị Tuyết 1980 CN Sinh-KTNN Trưởng ban NC 06 Ngô Thị Thanh Huyền 1981 CN Sinh-KTNN Giáo viên 07 Nguyễn Thị Khuyên 1978 CN...

Tổ Hóa học

Tổ Hóa học
Tổ Hóa học STT Họ và tên Năm sinh TĐCM Chức vụ Ghi chú 01 Mai Thành Trung 1979 CN Hóa học TTCM 02 Lê Ngọc Quang 1977 CN Hóa học TPCM 03 Mai Thị Hồng Loan 1979 CN Hóa học Giáo viên 04 Phan Văn Thắm 1975 CN Hóa học Giáo viên 05 H’ Điel Niê Kdăm 1978 CN Hóa học Giáo viên 06 Hoàng Phúc Bình 1982 CN Hóa học Giáo viên Phần tham khảo tổ Hóa học: www.h2vn.com http://www.hoahoc.org www.hoahocvietnam.com...

Tổ Lý - KTCN

Tổ Lý - KTCN
Ảnh: Tổ Lý - KTCN STT Họ và tên Năm sinh TĐCM Chức vụ Ghi chú 01 Bùi Công Kiên 1979 CN Vật lý TTCM 02 Tô Đăng Hải 1973 CN Vật lý Trưởng ban TTrND 03 Phạm Ngọc Bình Minh 1983 ThS. Vật lý Bí thư Đoàn trường 04 Nguyễn Trường Giang 1973 CN Vật lý Giáo viên 05 Mai Út 1978 CN Vật lý Giáo viên 06 Hoàng Đức Quảng 1981 CN Vật lý Giáo viên 07 Võ Lâm Sỹ 1981 CN Vật lý Giáo viên 08 Nguyễn Cảnh Toàn 1981 CN...

Trang

Subscribe to RSS - Các tổ chuyên môn