Skip to content Skip to navigation

Các tổ chuyên môn

Tổ Toán - Tin

Tổ Toán - Tin
Ảnh: Tổ Toán - Tin STT Họ và tên Năm sinh TĐCM Chức vụ Ghi chú 01 Nguyễn Đắc Phương 1966 CN Toán TTCM 02 Ngô Văn Hiếu 1972 CN Toán Giáo viên 03 Đoàn Trần Xuân Toàn 1986 CN Toán Phó BTĐ, CT HLHTN 04 Hồ Huy Long 1967 CN Toán Giáo viên 05 Trần Nguyễn Duy Bình 1976 CN Toán Giáo viên 06 Nguyễn Ngọc Phú 1971 CN Toán Giáo viên 07 Luân Thị Yến 1981 CN Toán Giáo viên 08 Đỗ Mạnh Hà 1983 CN Toán Giáo viên...

Trang

Subscribe to RSS - Các tổ chuyên môn