Skip to content Skip to navigation

Tổ chức

Đoàn trường

Đoàn trường
BTV ĐOÀN TRƯỜNG KHÓA 21, NHIỆM KỲ 2015 - 2016 1. Bí thư: Phạm Ngọc Bình minh Năm sinh: 1983 Trình độ CM: ThS. Vật lí Trình độ LLCT: Trung cấp Email: sunrisekdt@gmail.com 2. Phó Bí thư: Đoàn Trần Xuân Toàn Năm sinh: 1987 Trình độ CM: CN Toán Trình độ LLCT: Sơ cấp Email: cuacang2013@gmail.com 3. Phó Bí thư: Nguyễn Gia Thức Năm sinh: 1983 Trình độ CM: CN GDTC Trình độ LLCT: Sơ cấp Email:...

BCH Công đoàn

BCH Công đoàn
BCH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2013 - 2017 1. Chủ tịch: Trần Tử Di Năm sinh: 1976 Trình độ CM: ThS. Tiếng Anh Email: 2. Phó Chủ tịch: Hoàng Thị Lan Năm sinh: 1980 Trình độ CM: CN Sinh học Email: 3. UV BCH: Tô Đăng Hải Năm sinh: 1973 Trình độ CM: CN Vật lí Email: 4. UV BCH: Nguyễn Thị Phương Thảo Năm sinh: 1977 Trình độ CM: CN Văn học Email: 5. UV BCH: Bùi Thị Tuyết Năm sinh: 1980 Trình độ CM: CN Sinh học...

Đảng bộ

Đảng bộ
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ, NHIỆM KỲ 2015 - 2020 1. Bí thư: Phan Ngọc Đài Năm sinh: 1960 Trình độ CM: ThS. QLGD, CN Toán Trình độ LLCT: Cao cấp 2. Phó Bí thư : Nguyễn Huy Thọ Năm sinh: 1980 Trình độ CM: CN Địa lí Trình độ LLCT: Sơ cấp 3. Ủy viên: Mai Thành Trung Năm sinh: 1979 Trình độ CM: CN Hóa học Trình độ LLCT: Sơ cấp 4. Ủy viên: Hoàng Thị Lan Năm sinh: 1980 Trình độ CM: CN Sinh học Trình độ LLCT...

BĐD Hội CMHS

BĐD Hội CMHS
BAN ĐẠI DIỆN HỘI CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2015-2016 1) Ông Nguyễn Đình Hùng - Trưởng ban 2) Bà Nguyễn Thị Bích Phượng - Phó Trưởng ban 3) Nguyễn Văn Thuận - Ủy viên
Subscribe to RSS - Tổ chức