Trường : THPT Phan Bội Châu
Học kỳ 2, năm học 2014-2015
TKB có tác dụng từ: 05/01/2015

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết
Ngô Văn Hiếu(T) Toán 10A10(4), 11A01(4), 8
Hồ Huy Long(T) Toán 10A09(4), 10A11(4), 8
Trần Nguyễn Duy Bình(T) Toán 10A01(4), 10A02(4), 8
Nguyễn Ngọc Phú(T) Toán 10A05(4), 10A06(4), 10A08(4), 12
Trần Đình Kế(T) Toán 11A10(4), 11A11(4), 8
Trần Thị Tâm Diệu(T) Toán 11A02(4), 4
Trần Thị Lệ Quyên(T) Toán 11A08(4), 4
Bùi Công Kiên(Li) Vật Lý 11A01(2), 11A08(3), 5
Tô Đăng Hải(Li) Vật Lý 10A01(3), 10A02(3), 6
Nguyễn Trường Giang(Li) Vật Lý 10A06(3), 10A08(3), 6
Hoàng Đức Quảng(Li) Vật Lý 10A05(3), 10A10(3), 11A10(2), 11A11(3), 11
Nguyễn Cảnh Toàn(Li) Vật Lý 10A11(3), 3
Mai út(Li) Vật Lý 10A09(3), 3
Võ Lâm Sỹ(Li) Vật Lý 11A02(3), 3
Hoàng Lê Huần(HO) Hóa Học 10A05(3), 3
Mai Thành Trung(HO) Hóa Học 10A01(3), 10A02(3), 11A01(2), 11A02(3), 11
Lê Ngọc Quang(HO) Hóa Học 10A09(3), 10A10(3), 6
Phan Văn Thắm(HO) Hóa Học 10A06(3), 10A08(3), 11A11(3), 9
Hoàng Phúc Bình(HO) Hóa Học 10A11(3), 3
HĐiel Niê Kđăm Hóa Học 11A08(3), 11A10(2), 5
Hoàng Thị Lan(Si) Sinh Học 10A02(2), 2
Bùi Thị Tuyết(Si) Nghề PT 11A05(3), 3
Ngô Thị Thanh Huyền(Si) Sinh Học 11A01(2), 2
Trần Thị Mận Hương(Si) Nghề PT 11A02(3), 11A03(3), 11A07(3), 11A09(3), 12
Nguyễn Thị Khuyên(Si) Nghề PT 11A01(3), 11A04(3), 6
Võ Thị Thu Thủy(Si) Sinh Học 10A09(2), 11A10(2), 4
Võ Thị Thu Thủy(Si) Nghề PT 11A08(3), 11A10(3), 6
Bùi Thị Huyền(CN) Nghề PT 11A06(3), 11A11(3), 6
Hồ Thị Hiền(V) Ngữ Văn 11A08(2), 11A11(2), 4
Hoàng Thị Thảo(V) Ngữ Văn 11A10(2), 2
Phạm Thị Thơm(V) Ngữ Văn 10A02(2), 10A09(2), 11A01(2), 6
Hoàng Thị Minh Huệ(V) Ngữ Văn 10A10(2), 2
Nguyễn Thị Phương Thảo(V) Ngữ Văn 11A02(2), 2
Phan Thị Cẩm Tú(V) Ngữ Văn 10A05(2), 10A06(2), 4
Trần Tử Di(TA) Ngoại Ngữ 10A01(2), 2
Hồ Thị Hạnh Băng(TA) Ngoại Ngữ 10A05(2), 2
Nguyễn Thị Mỹ Hoa(TA) Ngoại Ngữ 11A01(2), 2
Y Năng Ksơr(TA) Ngoại Ngữ 10A10(2), 11A02(2), 11A10(2), 6
Lê Thị Trang(TA) Ngoại Ngữ 10A11(2), 2
H'Rêbêka Mlô(TA) Ngoại Ngữ 10A08(2), 11A08(2), 4
Võ Thị Hoanh(TA) Ngoại Ngữ 10A02(2), 2
Nguyễn Thanh Huy(TD) Thể Dục 10A01(2), 11A05(2), 11A09(2), 11A10(2), 11A11(2), 10
Nguyễn Quang Duy(TD) Thể Dục 11A01(2), 11A02(2), 12A07(2), 12A08(2), 12A09(2), 12A10(2), 12
Bùi Ngọc Toàn(TD) Thể Dục 10A03(2), 10A04(2), 10A05(2), 10A06(2), 10A11(2), 10A12(2), 11A03(2), 11A04(2), 16
Phạm Danh Đức(TD) Thể Dục 12A04(2), 12A11(2), 4
Phạm Danh Đức(TD) GDQP-AN 10A01(1), 10A02(1), 10A03(1), 10A04(1), 10A05(1), 10A06(1), 10A07(1), 12A07(1), 12A08(1), 12A09(1), 12A10(1), 12A11(1), 12
Bùi Quý Hợi(TD) Thể Dục 11A06(2), 11A07(2), 11A08(2), 6
Bùi Quý Hợi(TD) GDQP-AN 10A08(1), 10A09(1), 10A10(1), 10A11(1), 10A12(1), 11A01(1), 11A02(1), 11A03(1), 11A04(1), 11A05(1), 10
Nguyễn Gia Thức(TD) Thể Dục 12A05(2), 12A06(2), 4
Nguyễn Gia Thức(TD) GDQP-AN 11A06(1), 11A07(1), 11A08(1), 11A09(1), 11A10(1), 11A11(1), 12A01(1), 12A02(1), 12A03(1), 12A04(1), 12A05(1), 12A06(1), 12
Nguyễn Thị Hương(TD) Thể Dục 10A02(2), 10A07(2), 10A08(2), 10A09(2), 10A10(2), 12A01(2), 12A02(2), 12A03(2), 16

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 9.0 on 02-01-2015

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net