Trường : THPT Phan Bội Châu
Học kỳ 2, năm học 2014-2015
TKB có tác dụng từ: 05/01/2015

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI CHIỀU

Lớp Môn học Số tiết
10A01 Toán(4), Vật Lý(3), Hóa Học(3), Ngoại Ngữ(2), Thể Dục(2), GDQP-AN(1) 15
10A02 Toán(4), Vật Lý(3), Sinh Học(2), Hóa Học(3), Ngữ Văn(2), Ngoại Ngữ(2), Thể Dục(2), GDQP-AN(1) 19
10A03 Thể Dục(2), GDQP-AN(1) 3
10A04 Thể Dục(2), GDQP-AN(1) 3
10A05 Toán(4), Vật Lý(3), Hóa Học(3), Ngữ Văn(2), Ngoại Ngữ(2), Thể Dục(2), GDQP-AN(1) 17
10A06 Toán(4), Vật Lý(3), Hóa Học(3), Ngữ Văn(2), Thể Dục(2), GDQP-AN(1) 15
10A07 Thể Dục(2), GDQP-AN(1) 3
10A08 Toán(4), Vật Lý(3), Hóa Học(3), Ngoại Ngữ(2), Thể Dục(2), GDQP-AN(1) 15
10A09 Toán(4), Vật Lý(3), Sinh Học(2), Hóa Học(3), Ngữ Văn(2), Thể Dục(2), GDQP-AN(1) 17
10A10 Toán(4), Vật Lý(3), Hóa Học(3), Ngữ Văn(2), Ngoại Ngữ(2), Thể Dục(2), GDQP-AN(1) 17
10A11 Toán(4), Vật Lý(3), Hóa Học(3), Ngoại Ngữ(2), Thể Dục(2), GDQP-AN(1) 15
10A12 Thể Dục(2), GDQP-AN(1) 3
11A01 Toán(4), Vật Lý(2), Sinh Học(2), Hóa Học(2), Ngữ Văn(2), Ngoại Ngữ(2), Thể Dục(2), GDQP-AN(1), Nghề PT(3) 20
11A02 Toán(4), Vật Lý(3), Hóa Học(3), Ngữ Văn(2), Ngoại Ngữ(2), Thể Dục(2), GDQP-AN(1), Nghề PT(3) 20
11A03 Thể Dục(2), GDQP-AN(1), Nghề PT(3) 6
11A04 Thể Dục(2), GDQP-AN(1), Nghề PT(3) 6
11A05 Thể Dục(2), GDQP-AN(1), Nghề PT(3) 6
11A06 Thể Dục(2), GDQP-AN(1), Nghề PT(3) 6
11A07 Thể Dục(2), GDQP-AN(1), Nghề PT(3) 6
11A08 Toán(4), Vật Lý(3), Hóa Học(3), Ngữ Văn(2), Ngoại Ngữ(2), Thể Dục(2), GDQP-AN(1), Nghề PT(3) 20
11A09 Thể Dục(2), GDQP-AN(1), Nghề PT(3) 6
11A10 Toán(4), Vật Lý(2), Sinh Học(2), Hóa Học(2), Ngữ Văn(2), Ngoại Ngữ(2), Thể Dục(2), GDQP-AN(1), Nghề PT(3) 20
11A11 Toán(4), Vật Lý(3), Hóa Học(3), Ngữ Văn(2), Thể Dục(2), GDQP-AN(1), Nghề PT(3) 18
12A01 Thể Dục(2), GDQP-AN(1) 3
12A02 Thể Dục(2), GDQP-AN(1) 3
12A03 Thể Dục(2), GDQP-AN(1) 3
12A04 Thể Dục(2), GDQP-AN(1) 3
12A05 Thể Dục(2), GDQP-AN(1) 3
12A06 Thể Dục(2), GDQP-AN(1) 3
12A07 Thể Dục(2), GDQP-AN(1) 3
12A08 Thể Dục(2), GDQP-AN(1) 3
12A09 Thể Dục(2), GDQP-AN(1) 3
12A10 Thể Dục(2), GDQP-AN(1) 3
12A11 Thể Dục(2), GDQP-AN(1) 3

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 9.0 on 02-01-2015

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net