Skip to content Skip to navigation

Đoàn trường

BTV ĐOÀN TRƯỜNG KHÓA 21, NHIỆM KỲ 2015 - 2016

1. Bí thư: Phạm Ngọc Bình minh
Năm sinh: 1983
Trình độ CM: ThS. Vật lí
Trình độ LLCT: Trung cấp
Email: sunrisekdt@gmail.com

2. Phó Bí thư: Đoàn Trần Xuân Toàn
Năm sinh: 1987
Trình độ CM: CN Toán
Trình độ LLCT: Sơ cấp
Email: cuacang2013@gmail.com
3. Phó Bí thư: Nguyễn Gia Thức
Năm sinh: 1983
Trình độ CM: CN GDTC
Trình độ LLCT: Sơ cấp
Email: nguyengiathuc83@gmail.com
4. UV BTV: Nguyễn Thanh Huy
Năm sinh: 1982
Trình độ CM: CN GDTC
Trình độ LLCT: Sơ cấp
Email: nguyenhuypbc@gmail.com
5. UV BTV: Hoàng Thị Túc
Năm sinh: 1987
Trình độ CM: CN GDCT
Trình độ LLCT: Sơ cấp
Email: