Skip to content Skip to navigation

Ủy ban Hội LHTN

ỦY BAN HỘI LHTN KHÓA 18, NHIỆM KỲ 2015 - 2016

1. Chủ tịch: Đoàn Trần Xuân Toàn
Sinh năm: 1985
Trình độ CM: CN Toán
Trình độ: LLCT: Sơ cấp
Email:
2. Phó Chủ tịch: Hoàng Thị Túc
Sinh năm: 1987
Trình độ CM: CN GDCT
Trình độ: LLCT: Sơ cấp
Email:
3. Ủy viên: Nguyễn Thị Mỹ Hoa
Sinh năm: 1984
Trình độ CM: CN Tiếng Anh
Trình độ: LLCT: Sơ cấp
Email:
4. Ủy viên: Nguyễn Thị Hoài
Sinh năm: 1990
Trình độ CM: CN Địa lí
Trình độ: LLCT: Sơ cấp
Email:
5. Ủy viên: Huỳnh Vũ Đức Thắng
Sinh năm: 2000
Học sinh lớp 10A03
Email:
 
6. Ủy viên: Ngô Thị Yến Nhi
Sinh năm: 2000
Học sinh lớp 10A02
Email:
 
7. Ủy viên: Liên Tôn Nữ Ngọc Tuyền
Sinh năm: 2000
Học sinh lớp 10A02
Email:
 
8. Ủy viên: Nguyễn Ngọc Đức
Sinh năm: 1999
Học sinh lớp 11A09
Email:
 
9. Ủy viên: H' Hang Niê
Sinh năm: 1999
Học sinh lớp 11A05
Email:
 
10. Ủy viên: Nguyễn Lê Bảo Quốc
Sinh năm: 1998
Học sinh lớp 12A01
Email:
 
11. Ủy viên: Trần Thị Thạch Thảo
Sinh năm: 1998
Học sinh lớp 12A05
Email: