Skip to content Skip to navigation

Quy định về dạy thêm - học thêm

* Địa chỉ tiếp nhận thông tin về dạy thêm - học thêm:

- Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk: daythemhocthemdaklak@gmail.com - Điện thoại: 05003856341 (Phòng GDTrH), 05003856409 (Phòng Thanh tra).

- Trường THPT Phan Bội Châu: bgh@thpt-phanboichau-daklak.edu.vn - Điện thoại: 0905055577 (Hiệu trưởng)

* Tiếp nhận: 

- Phản ánh về dạy thêm - học thêm trái quy định.

- Biểu dương các nhân, tổ chức thực hiện tốt hoạt động dạy thêm - học thêm.